Nordic HR - ett självklart val när du vill ha stöd i personalfrågor

Nordic HR finns med dig i hela HR- kedjan. Vi hjälper dig med planering av resurser när du vill utveckla dina affärer och din organisation.

Våra HR-tjänster gör det möjligt för små och medelstora företag att få kvalificerad hjälp med HR-frågor, allt från rekrytering till kompetensutveckling, rehabilitering men även stöd och råd kring avveckling. Våra konsulter har gedigen HR-erfarenhet och vet inte bara vad man ska göra utan även hur man gör!

 

HR-konsult

Nordic HR tillhandahåller kvalificerade HR-tjänster till företag och organisa-tioner. Vi fungerar som en utökad specialistresurs till befintliga personal-avdelningar och som en egen HR-avdelning till företag som saknar egen HR-avdelning.

Läs mer »

Coaching

Coaching handlar om att få andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Genom coaching arbetar vi genom att hitta dina drivkrafter och att definiera ditt önskade resultat så att du får ut mer av din inneboende potential för att må och prestera bättre.

Läs mer »

Rekrytering

Vi hjälper dig med att göra verksam-hetsanalys, rollbeskrivning, skriva och placera platsannons, gallra, intervjua och göra personbedömningar m.m. Exempel på tjänster är Urvalsrekrytering, Search & Headhunting och Personbedöming (second opinion)

Läs mer »

Rekryterings- Tipset

Stöd och rådgivning när du ska anställa personal!

Läs mer

Jobbsöknings- tips

Lläs tips och råd till dig som söker jobb!

Läs mer

True Human Resource

ett webbaserat system som stödjer ert strategiska och operativa HR-arbete.

Läs mer

Aktuellt