coachingVåra coacher hjälper dig att sätta upp mål, att uppmuntra och att ställa frågor för att nå dessa mål

Coachen ger inte lösningen på ett problem – coachen uppmuntrar dig att lösa problemen på egen hand, på det sätt som passar dig bäst. Vi arbetar med brainstorming och vidga perspektiv. Du får hjälp av coachen att sätta upp en plan för att uppnå målen och motiveras till att fullfölja den.

Coaching handlar om att få andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Genom coaching arbetar vi genom att hitta dina drivkrafter och att definiera ditt önskade resultat så att du får ut mer av sin inneboende potential för att må och prestera bättre.

I coaching arbetar vi från nuet och med framtiden, det som vi hämtar från dåtiden är exempel på positiva händelser och styrkor från ditt liv.

Man kan inte skruva på rattar och vänta sig resultat. Man måste skruva på människor istället. De reser sig som vidjor när de får ansvar och känner att det är på dem det hänger.

Jan Carlzon

Läs mer