coaching-medarbetareMedarbetaren är organisationens viktigaste tillgång

Genom coaching av era medarbetare tar ni tillvara på individens resurser, kompetens och vilja, vilket påverkar organisationens utveckling, lönsamhet och produktivitet.

Medarbetarcoaching utgår från individens specifika situation och utvecklingsbehov. Det kan handla om flera olika saker som att bli bättre på att använda tiden, att samarbeta, att ta mer plats och uttrycka åsikter, växa i sin roll eller hitta en ny. Kanske är det något annat i personens liv som påverkar arbetet som du behöver arbeta med för att få mer balans i livet som helhet.

Vad många av oss mest av allt behöver är någon som får oss att göra vad vi kan.

Ralph Waldo Emerson

Läs mer