executive-coachingFramgångsrika chefer använder coacher för att bli än mer framgångsrika

I executive coaching hanterar vi alla frågor som kan vara av intresse för en chef som vill nå personlig och affärsmässig framgång. Våra executive coacher är certifierade individ- och businesscoacher.

Unikt för executive coaching är fokus på verksamhetsutveckling och utveckling av det personliga ledarskapet. Utgångspunkten är ofta vision och mission, övergripande mål samt verksamhetsplan. Chefens mål och förväntningar sätts i relation till företagets mål.

Strategier och val är ett ofta återkommande tema. Målsättningen för coaching är att skapa resultatförbättring som gagnar chef, verksamhet och medarbetare.

Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation.

Helge Brattgård

Läs mer