Har du eller någon av dina medarbetare önskemål att gå vidare inom organisationen?

Nordic HR ger dig stöd och utvecklingsverktyg i processen att hitta och komma till nästa steg.

Vi har erfarna coacher och konsulter utbildade inom beteendevetenskap, coaching och NLP som håller i våra karriärutvecklingsprogram. Som grund till karriärutvecklings- programmet använder vi coachingmetodiken och arbetar med tester och personprofils-analyser.

Kartläggning och nulägesanalys

Coachen stödjer dig att göra en nulägesanalys för att kartlägga dina kompetenser, kunskaper och erfarenheter. Du får göra en personprofil för att visualisera och diskutera dina starka egenskaper och utvecklingsområden.

Mål och handlingsplan

Tillsammans med din coach upprättar du en individuell handlingsplan med mål, delmål, tidsplan och aktiviteter som du och coachen följer upp kontinuerligt under en serie individuella möten.

Framgång är att få det du vill ha; lycka är att vilja ha det du får.

Ingrid Bergman

Läs mer