Teamcoaching, skillnaden som gör skillnad för teamets arbetsglädje, trivsel och effektivitet

När vi gemensamt får samma ”karta” eller samma ”språk” så ökar trivsel, arbetsglädje och effektivitet.

I teamcoaching jobbar vi med en ledningsgrupp eller en arbetsgrupp. Det vi bland annat fokuserar på i teamcoaching är följande:

  • Vad är vårt uppdrag?
  • Hur ser vår omgivning ut?
  • Vad hindrar oss från att nå våra mål?
  • Vilken kompetens har vi?
  • Vilken kompetens behöver vi utveckla eller ta in i teamet?
  • Hur ser vi på oss själva?
  • Framgångsplan

Med teamcoaching fyller ditt team på med inspiration, ni får en gemensam plattform vilket är en förutsättning för ett effektivt och roligt teamarbete. Vi hjälper dig och ditt team med er utveckling. Våra insatser eftersträvar att utveckla och ge stöd till individ och team, Våra insatser planeras tillsammans med er och utifrån era behov.

Personlig tillväxt är detsamma som företagstillväxt.

Sue Knight

Läs mer