Denna tjänst gör en genomlysning av ett företags HR-processer och HR-dokument

Syftet kan variera, kanske vill du förbättra ditt företags HR-rutiner och processer, eller säkerställa att företagets HR-program stödjer företagets affärsplan.

Kanske förbereder du en försäljning av ditt bolag eller har du för avsikt att köpa ett bolag. Vi kartlägger HR-status inom bolag så att köpare och säljare kan få ökad trygghet i företagsförsäljning och företagsuppköp.

Våra seniora HR-konsulter har gedigen HR-erfarenhet och erfarenhet av due diligence arbete. De har även erfarenhet av att driva due diligence inom företag som genomfört företagsuppköp. Denna kombination gör att man säkerställer en hög kvalitet i due diligence.


Redan en enda förändring påverkar andra delar.
Det innebär att vi kan börja var som helst.

Virginia Satir

 

Läs mer