Har du behov av en HR-chef men vill inte anställa? Behöver du tillfällig förstärkning på HR-avdelningen eller behöver du en tillfällig ersättare på din HR-avdelning? Vill du ha en rekryteringsspecialist att hyra istället för att köpa in rekryteringstjänster?

Interim HR ger dig möjlighet att nå dina och företagets resultat på kort tid genom en förstärkning från Nordic HR. Våra interimskonsulter kan arbeta med längre eller kortare projekt, på hel- eller deltid.

Förändringsarbete

Vet du vilken förändring du vill åstadkomma men undrar över hur du ska genomföra förändringen? Våra Seniora HR-konsulter har drivit förändringsarbete inom en mängd olika branscher och företag. Vi arbetar praktiskt med implementering av förändringar och tillsammans med kund ser vi till att organisationen utvecklar kompetens inom förändringsledning. Nästa gång är det du eller din personal som själva driver förändringsprojekt och vi coachar för bästa möjliga resultat.

Kompetensutveckling

Säkra företagets och de anställdas framgång och framtid med rätt kompetensutveckling. Vad innebär kompetensutveckling, hur mycket tid går det åt? Vi kan hjälpa dig med analyser och utvecklingsplaner. I vår verktygslåda finns gedigen erfarenhet och kunskaper om personlig utveckling.

Övergripande utvecklingsplaner tas fram som ett underlag för individuella utvecklingsplaner, anpassade utifrån individens behov av utveckling och företagets behov av kompetens. Genom insikt skapas utsikt, dvs. varje individ kan se sig själv och sin roll i förehållande till företagets behov av kompetens och kan därmed välja den utvecklingsväg som passar respektive individ bäst.

Exempel på uppdrag

  • Vikariat för ordinarie HR-personal
  • Rekryteringsspecialist då ni har stort behov av att anställa personal
  • Personalhandbok och policydokument
  • Organisation och förändringsarbete
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Arbetsrätt
  • Konflikthantering

Läs mer