Vi följer följande etiska riktlinjer

  • HRKs – Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter etiska riktlinjer.
  • ICNLP – Internationell certifieringsorganisation inom Neuro Lingvistisk Programmering.
  • ICC – Internationell certifieringsorganisation inom Coaching.
  • ICF – Internationell certifieringsorganisation inom Coaching

Våra konsulter har därutöver skrivit under dokument gällande våra uppdrag och våra kunders verksamhet inom följande områden

  • Tystnadsplikt
  • Sekretess
  • PUL (Personuppgiftslagen)

Allt bör göras så enkelt som möjligt, men inte enklare.

Albert Einstein

Läs mer