När ni behöver stöd i er slutliga urvalsprocess

Personbedömning eller second opinion som det också kallas kan användas när ni har ett antal kandidater som ni själva hittat och vill ha stöd i den slutliga urvalsprocessen. Våra konsulter har lång erfarenhet av personbedömning vid rekrytering.

Djupintervju

För att få ut så mycket vi kan vid ett längre samtal med en medarbetare eller en kandidat som är i en rekryteringsprocess kan vi använda personprofiler som ett verktyg för diskussion om styrkor och utvecklingsområden.

Personprofiler, färdighetstester och andra verktyg

Vi är licensierade användare av SHLs verktyg för innefattar Personprofilen OPQ,Motivationsprofilen MQ, Säljrapporten, olika ledarprofiler, och färdighetstester som mäter verbal, numerisk och logisk förmåga. Vi genomför även profiler för hela team.

LAB-profile® – en språk och beteendeprofil

LAB-profile® er ett intervjuverktyg som kan användas för att öka
träffsäkerheten och kvaliteten i rekryteringsarbetet. Genom LAB-profile® kan du
minimera risker med felrekrytering och säkerställa att du får rätt person på
rätt plats.

Att ha ett val är bättre än att inte ha ett val alls.

Ur NLP:s grundandtaganden

Läs mer