Vi gör en kartläggning av branschen och listar möjliga kandidater

Tillsammans med dig diskuterar vi var kan hitta de bästa kandidaterna.

Vi söker även i våra egna kontaktnät och i CV-databaser. Hela processen kan vara öppen eller konfidentiell och processen kan även kombineras med annons.

  • Vi inleder med en omfattande verksamhetsanalys och kravprofil för att få fram en rollbeskrivning
  • Vi genomför en kartläggning av de arbetsplatser där lämpliga kandidater kan finnas
  • Telefonintervjuer görs med uppsökta kandidater
  • Efterföljande djupintervjuer med genomförs med de mest intressanta kandidaterna
  • Om så önskas gör vi personprofil och tester säkerställer efterfrågade egenskaper och färdigheter
  • Efter överenskommelse genomförs bakgrundskontroll av slutkandidater.

Det bästa är att veta vad man letar efter innan man början leta efter det.

Nalle Puh – A.A. Milne

Läs mer