Affärsidé

Nordic HR tillhandahåller kvalificerade HR-tjänster till företag och organisationer. Vi fungerar som en utökad specialistresurs till befintliga personalavdelningar och som en egen personalavdelning till företag som saknar egen.

Vision, mission, mål

Vår vision är ett bra och utvecklande arbetsliv för alla.

Vår mission är att ge små och medelstora företag och organisationer tillgång till avancerade HR-tjänster som utvecklar våra kunders verksamhet, medarbetare och affärer.

Vårt mål är att ge våra kunder bästa möjliga HR-tjänster som gör att våra kunder och deras medarbetare når bästa möjliga resultat.

Läs mer